Hyppigst stillede spørgsmål

Her får du de 10 hyppigst stillede spørgsmål i hver kategori.
Finder du ikke svar på dine spørgsmål her, så kontakt mig på 20 28 84 01.

LÆR STORYTELLING

1. Hvad er storytelling?

Helt konkret kan storytelling defineres som en historie med en begyndelse, en midte og en afslutning. Men storytelling er så meget mere. Det er både et effektivt markedsføringsværktøj til at synliggøre værdien af virksomhedens værdier, produkter og services og et værdifuldt procesværktøj til intern værdiafklaring. Storytelling er fortællingen om fortællingen (tænk bare på Richard Branson, der via storytelling har skabt fortællingen om sig selv/sit brand). Storytelling har eksisteret så længe, der har været mennesker til – og er historisk set blevet brugt til både at underholde og undervise/belære. Uanset formålet har den gode historie altid en pointe og er dermed (ideelt set) med til at gøre os klogere.
 

2. Hvad er forskellen på storytelling, succeshistorier og den gode historie

Storytelling kan ses som det overordnede begreb, hvor succeshistorier og den gode historie er konkrete historier. Begreberne bruges dog ofte i flæng!

3. Hvor kan jeg bruge storytelling?

Alle de steder, hvor du vil synliggøre en pointe over for en bestemt målgruppe. Det kan være alt fra, hvorfor dine kunder skal købe lige præcis det her produkt/den her ydelse, til hvorfor virksomheden skal ansætte dig og ikke den anden kandidat til jobbet. Storytelling er også et effektivt værktøj, når ledelsen ønsker at kommunikere en ny strategi ud i organisationen og få medarbejderne til at committe sig til den. De gode historier skaber billeder og identifikation hos modtageren – og så bliver budskabet meget hurtigt meget spiseligt!

4. Hvordan kan jeg bruge storytelling til personlig udvikling?

Historier, som jo i naturens kerne er i datid, fortæller en masse om dig. For der er en årsag til, at du husker bestemte historier – og glemmer andre! Hvis du står ved en skillevej i dit liv og ikke rigtig ved, hvilken retning du skal gå, kan det være en god ide at kigge lidt tilbage i tiden og zoome ind på de historier, der popper op. Det er nemlig ofte her, nøglen til din videre udvikling ligger.

5. Hvad kan ledelsen bruge storytelling til?

Storytelling er særdeles effektivt til at synliggøre og få opbakning til sine budskaber (Afskedigelser / omstruktureringer / nye strategier, etc.). I stedet for at appellere til medarbejdernes logik er der langt større sandsynlighed for, at medarbejderne bedre kan fordøje et uønsket budskab (som de fleste forandringer er!) gennem en historie, denne kan relatere sig til. Så ledelsen kan med fordel bruge storytelling til at få svære budskaber til at glide lettere ned.

6. Hvorfor skal vi arbejde med medarbejderhistorier?

Fordi medarbejdere, der kan se værdien af deres arbejde, typisk performer bedre end dem, der bare er hoved og hænder. Ved at lade medarbejderne arbejde med deres succeshistorier, opnår ledelsen faktisk to ting: 1. Mere tilfredse medarbejdere, fordi de kan se deres rolle og bidrag i værdikæden. 2. Overblik over den enkelte medarbejders kompetencer (de kommer nemlig frem via historierne) – og dermed større synlighed over knowhow og kompetencer i virksomheden.

7. Hvordan kan historier vende brokkekultur til vinderkultur?

Det kan de ved, at ledelsen beslutter sig for at sætte fokus på de succeser, der er i virksomheden – og bevidst arbejder på at finde dem frem. Enhver medarbejder har en række succeshistorier, der både synliggør performance, når den er bedst – og understøtter den vinderkultur, virksomheden gerne vil kendes for. Oftest tilbyder jeg et sparringsforløb med succeshistorier i forlængelse af en temadag omkring vinderkultur, så den teoretiske del og mindsettet er på plads, inden vi finder historierne hos medarbejderne.

8. Skal historierne altid være sande?

Ja, altid! Ellers risikerer du at miste al den troværdighed og tillid, som du netop bygger op med historierne.

9. Hvad er storyselling?

Historier, der synliggør værdien af det, du gerne vil sælge – så du rent faktisk får solgt det! Storyselling er med andre ord den mere salgsfokuserede del af storytelling, der handler om at få kunden til at tænke værdi fremfor pris.

10. Hvad indeholder en storytelling workshop?

Storyfinders workshops er alle meget hands-on – dvs. du får altid nogle konkrete værktøjer med hjem, som du har afprøvet på workshoppen, og som du kan tage i brug med det samme. En workshop er en god blanding af teori, eksempler og praktiske øvelser, så deltagerne får begreberne ind under huden. Vælg mellem halvdagsworkshop fra 9-12 eller som heldagsworkshop fra 9-17.
sæt succeskursen

1. Hvem booker typisk sparring hos dig?

Motivationen for at sætte et sparringsforløb i gang er meget forskellig. Det kan være alt fra ønsket om at få nye kunder, sælge nye produkter, udvikle sig som leder og til at få sig et nyt job. Motivationen kan dog også komme af, at man ganske enkelt er kørt fast i sit liv og har brug for en, der kan kaste nye vinkler på situationen. Det tætteste jeg kommer på en fællesnævner for dem, der booker sparring hos mig, er deres ønske om at komme videre fra der, hvor de er lige nu.

2. Hvad er sparring?

Sparring er en professionel samtale mellem dig og mig, hvor jeg på bedste vis forsøger at hjælpe dig med det, du ønsker hjælp til. Grundtanken bag den form for sparring, jeg tilbyder, er, at det bedste resultat nås gennem en blanding af coachende spørgsmål og målrettet rådgivning, så du både oplever en personlig afklaring og får konkrete råd til at komme videre. Som udgangspunkt vil hver sparring kunne tages som en afsluttet session på 1½ time.

3. Hvordan kan et sparringsforløb få min virksomhed til at tjene flere penge?

Det kan det ved, at du bliver skarpere på det, der er vigtigt for dig – og efterfølgende sætter fokus på det. I de fleste tilfælde har vi nemlig selv svarene på vores spørgsmål. Som sparringspartner fungerer jeg primært som katalysator for, at du når dine mål.

4. Kan jeg bruge sparringen til at starte egen virksomhed?

Ja, i høj grad. Jeg har hjulpet andre med at komme i gang med egen virksomhed. Og faktisk kan du i den sammenhæng også trække på min mangeårige erfaring med markedsføring – både ift. virksomhedsnavn, logo, hjemmeside, salgskanaler og alle de andre ting, du skal have styr på som selvstændig. Går du med tanker om at starte egen virksomhed, så hiv endelig fat i mig.

Her kan du læse om en af mine kunder, der valgte at starte egen virksomhed:

“Jeg var kørt fast i mit nuværende job og havde brug for professionel hjælp til at komme videre. Gennem sparringsforløbet med Gitte har jeg fået afdækket min arbejdssituation og klarlagt mit fremtidige karrierevalg. Jeg er blevet mere bevidst om, hvor jeg brænder igennem, og har fået modet til at gå efter min drøm om at blive selvstændig tømrer. CVR nummeret er på plads, varevognen købt og de første kunder i hus. Jeg har allerede anbefalet Storyfinder/Gitte til andre, da jeg synes, at man engang imellem skylder sig selv at kigge indad, herunder stoppe op og få en sparring omkring ens arbejdsliv.” Kim Blæsbjerg / www.blæsbjergbyg.dk

5. Hvad kan vi typisk nå på 1½ times sparring?

Det er meget forskelligt, da nogle har brug for at tale meget om én bestemt ting, mens andre har et overordnet emne, som vi når at belyse fra mange vinkler og evt. finde konkrete løsninger på. Fælles for alle dem, jeg har haft i sparring, er, at de er kommet hjem med nye input og ideer til det, der var fokus på i sparringen.

6. Kan jeg som selvstændig bruge dig som min personlige sparringspartner?

Det kan du sagtens! Værdien for dig består i, at du får en uvildig sparringspartner, som udelukkende har fokus på at styrke dig og din udvikling – og som tør udfordre dig undervejs. Oplever jeg, at du undervejs i processen har brug for andre kompetencer end dem, jeg kan tilbyde, vil jeg altid henvise til fagprofessionelle i mit netværk.

7. Kan jeg bruge sparringen til ren personlig udvikling?

Ja, i høj grad! Personlig udvikling er udgangspunktet for al anden udvikling (min påstand). Vigtigst er, at du har et mål med sparringen. Hvad vil du gerne stå tilbage med / have opnået efter sparringsforløbet?

8. Hvad hvis min ”hvad nu” tilstand stikker dybere, end jeg tror?

Hvis jeg oplever, at din opbremsning / ”hvad nu” tilstand bunder i dybere ting fra din fortid, som kræver terapi eller anden form for psykologisk rådgivning, vil jeg med det samme sige det og anbefale dig at gå den vej i stedet. Jeg arbejder udelukkende på et coaching- og rådgivningsniveau, hvor det primære fokus ligger på fremtidige muligheder.

9. Hvad koster sparring?

1,5 times sparring koster 1.800 + moms. Køber du +5 timer på én gang, får du naturligvis rabat.

10. Har du også klippekort?

Ja, endda flere af slagsen. Her får du mulighederne:

Konsulent: 1.200/timen

5 timer: 5,700 (Du får 5 % i rabat og sparer 300 kroner)
10 timer: 10.560 (Du får 10 % i rabat og sparer 1440 kroner)
20 timer: 19.200 (Du får 20 % i rabat og sparer 4.800 kroner)

find din story

1. Hvad får jeg ud af at bruge storytelling i foredrag, kurser og workshops?

Først og fremmest et tryllebundet publikum! Men du får også skærpet dine pointer, hvis du binder dem op på en kort og præcis historie, der brænder sig fast hos publikum. Dvs. dit publikum vil kunne huske dine pointer og budskaber, fordi de forbinder dem med en bestemt historie. Samtidig vil historier også hjælpe dig selv med at huske dine budskaber bedre. Og så er storytelling bare et eminent krydderi til enhver performance.

2. Hvorfor er det en god ide at bruge storytelling på afdelingsmøder og bestyrelsesmøder?

”Facts tell – stories sell” er et efterhånden velkendt udtryk. Og det holder. Hvis du udelukkende har fokus på kolde facts til afdelingsmøderne á la: ”I denne måned ligger vi desværre under budget med xx millioner – vi skal have større fokus på salget af xx”, vil modtagerne (ofte dem, du gerne vil have til at ændre på tingene) blot høre det, du siger (og sikkert hurtigt glemme det igen). Hvis du til gengæld bruger storytelling til at formidle samme budskab (vi skal sælge mere), vil du med stor sandsynlighed opleve et andet commitment hos medarbejderne. Fx kunne det være en historie alá: ”Jeg er sikker på, vi kan gøre denne måneds salgstal endnu bedre i næste måned, hvis vi alle arbejder ud fra samme mindset som Peter (sælger), der i går var ude hos en af vores kunder og genforhandle en kontrakt. I starten af kundemødet var han dog selv lidt skeptisk, om kontrakten ville komme i hus, men da han … ”(og sådan fortsætter historien til happy end). Pointen med at bruge storytelling her er, at der bliver fokuseret på det, der lykkes. Historien viser en mulig løsning på, hvordan salget kan styrkes – og det er for de fleste langt mere motiverende end at få fortalt, at der endnu engang ikke er solgt nok.

3. Kan jeg bruge historier i elevatortalen?

Selvfølgelig! Det er jo netop historierne, der giver kant i din elevatortale. Men alt med måde. En elevatortale varer typisk maks et minut – og der er derfor ikke plads til ret meget mere end én historie til at underbygge den røde tråd i talen.ou can use other shortcodes here

4. Hvordan finder jeg mine historier?

Ved at zoome ind på de situationer, oplevelser, etc., du gerne vil bruge til at nå dit mål. Find ud af, hvor du var lige præcis på det tidspunkt. Hvordan så der ud? Hvilke dufte og farver var der? Var du alene? Etc. Der er mange indgange til en historie. Men inden du går i gang med at lede efter historierne, skal du finde ud af, hvad du gerne vil bruge historierne til; Vise at du er en god leder, dygtig konsulent, hårdtarbejdende medarbejder, har et unikt produkt eller noget helt andet.

5. Hvem gider høre på mine historier?

Alle dem, som normalt lytter til dig. Men måske vil du opleve, at de lytter ekstra opmærksomt, når du pakker (nogle af) dine pointer ind i gode historier.

6. Hvor lang må en historie være?

Det kommer meget an på, hvor den skal bruges. På skrift (som eksempelvis kundecase) skal den ikke være meget mere end en A4 side – og gerne i en kombination med lækre billeder. Skal du fortælle den, er det meget svært at sætte tid på – for nogle historier kan vare i flere minutter, mens andre mister pusten efter et minut. Så svaret må være: Der er ingen fast længde på en historie.

7. Hvordan ved jeg, om mine historier er interessante nok for andre?

Spørg dem! Udvælg evt. et ”testpanel”, som kan give dig konstruktiv feedback, inden du går i luften med historierne for dit ”rigtige” publikum. Og husk så, at de færreste historier sidder lige i skabet første gang, du fortæller dem. Jo mere du træner den enkelte historie, jo renere og stærkere i sin form vil den stå.

8. Hvordan fortæller jeg mine historier på en overbevisende måde?

Hvis historien har de rigtige ingredienser, er vigtig nok for dig, og du har trænet den tilpas mange gange, så vil den med stor sandsynlighed virke overbevisende på målgruppen, når du fortæller den. Mærk efter hos dig selv, om den føles naturlig for dig at fortælle med præcis de ord og bevægelser, du har valgt. Gør den det, har du ramt noget rigtigt. Hvis ikke – træn videre!

9. Hvorfor virker glansbilledhistorier ikke?

Glansbilledhistorier virker (generelt) ikke på modtageren, fordi de ikke viser det sande billede, men kun glansbilledet. Hvis du vil sælge IT-projekter og kun har succeshistorier, hvor kunderne fortæller om, hvor fantastisk gnidningsfrit hele projektet har været, mister du troværdighed. For alle ved af erfaring, at der stort set ikke er noget IT projekt (eller andre projekter for den sags skyld), der forløber uden forhindringer på vejen. Som købere og forbrugere vil vi have sandheden at vide. Vi vil kende både ups and downs – for det er sådan vores egen verden ser ud – og det der gør os til hele mennesker. Jo mere virkelighedsnære succeshistorier kan være, jo større gennemslagskraft har de. Så derfor bør der altid være en grad af konflikt/udfordring i historien.

10. Hvad koster storytelling?

Det er der ikke noget klart svar på. Desværre. Det afhænger af, om du skal have fundet og skrevet en historie, trænes i at fortælle den, have et storyforløb til dine medarbejdere, en workshop, etc. Der er mange indgange til storytelling. Så ring til mig og fortæl, hvad du har i tankerne – så kan jeg komme nærmere en pris.
performance boost

1. Hvem booker et Performance Boost?

Selvstændige konsulenter, der lever af at holde foredrag, kurser og workshops. Typisk har de allerede succes med det, de laver, og bruger sparringen til at udfordre sig selv, fordi de ved, at de hele tiden kan udvikle og optimere performance niveauet.

2. Hvad indeholder et Performance Boost?

Et klassisk Performance Boost koster 23.000 + moms og indeholder:

Ideudviklingsdag
Her (videre)udvikler og konkretiserer vi strukturen på et af dine kommende arrangementer.
Vi aftaler, hvad jeg konkret skal hjælpe dig med ift. materialet.

Udvikling af materiale
Jeg udvikler og finpudser det udvalgte materiale ud fra de kriterier, vi er blevet enige om.

Follow-up dag
Gennemgang af det opgraderede materiale + afklaring af de sidste ting, der skal være på plads til dagen, hvor du skal afholde din aktivitet.

Observering af din performance
Jeg observerer dig live på selve dagen og giver dig efter arrangementet mundtlig feedback på din performance.

Optimeringsrapport
Efterfølgende får du en skriftlig rapport med optimeringsmuligheder ud fra de observationer, jeg har gjort mig på dagen.

Opfølgningsmøde
Ca. en uge efter din performance har du mulighed for at få et opfølgningsmøde, hvor vi vender udvalgte fokusområder i optimeringsrapporten. 

3. Kan jeg have dig med som observatør på flere forskellige arrangementer?

Ja, det kan du godt. Du kan booke mig udelukkende til at være ”fluen på væggen”, hvor vi på forhånd har aftalt fokus for observationen. Efter arrangementet får du en mundtlig feedback på mine observationer, der ca. tager en halv time. Yderligere får du tilsendt en optimeringsrapport.

4. Hvad er en optimeringsrapport?

En optimeringsrapport er en skriftlig tilbagemelding fra mig til dig, hvor du får en kronologisk gennemgang af mine observationer på dagen – og forslag til, hvor og hvordan du kan optimere din performance.

5. Er Performance Boost noget for mig, hvis jeg allerede har udviklet kurset?

Ja da. Det er jo bare fint, hvis du allerede har styr på selve kurset. Performance Boost er netop tænkt som et boost til de områder, hvor du har brug for sparring – enten fordi du er usikker på næste skridt, synes næste skridt er kedeligt og helst vil være fri for at lave det, det kræver (og her er det, du kan trække på mig) – eller fordi du gerne vil udfordres af en ekstern, som ser på dine ideer med andre øjne. Så lur mig, om ikke jeg alligevel kan udfordre dig på både kursets struktur og vinkel 😉

6. Hvordan kan et Performance Boost gøre mig til en bedre performer?

Det kan det først og fremmest, fordi du tør og vil udfordre din egen best practice. Du ved, at du altid kan gøre det bedre – også selvom du allerede nu har succes med det, du gør. Så allerede ved at tænke tanken om et Performance Boost har du taget første skridt. Samtidig bliver du gennem sparringen både udfordret på dine ´ømme´ punkter – og bekræftet i det, der allerede fungerer. Og ikke mindst vil sparringen sætte spot på det, du slet ikke har tænkt på – og her ligger kimen til den største optimering ofte.

7. Hvad koster et Performance Boost?

Et “klassisk” Performance Boost koster 23.000 + moms og indeholder:

Ideudviklingsdag
Her (videre)udvikler og konkretiserer vi strukturen på et af dine kommende arrangementer.
Vi aftaler, hvad jeg konkret skal hjælpe dig med ift. materialet.

Udvikling af materiale
Jeg udvikler og finpudser det udvalgte materiale ud fra de kriterier, vi er blevet enige om.

Follow-up dag
Gennemgang af det opgraderede materiale + afklaring af de sidste ting, der skal være på plads til dagen, hvor du skal afholde din aktivitet.

Observering af din performance
Jeg observerer dig live på selve dagen og giver dig efter arrangementet mundtlig feedback på din performance.

Optimeringsrapport
Efterfølgende får du en skriftlig rapport med optimeringsmuligheder ud fra de observationer, jeg har gjort mig på dagen.

Opfølgningsmøde
Ca. en uge efter din performance har du mulighed for at få et opfølgningsmøde, hvor vi vender udvalgte fokusområder i optimeringsrapporten. 

8. Kan jeg ”outsource” alt det skriftlige materiale til dig?

Ja, det kan du. Jeg kan tage mig af alt fra indholdet i præsentationen til hand-out materialer og øvrigt markedsføringsmateriele til arrangementet. Men du kan også bare nøjes med at få mig til at læse korrektur på materialet, hvis det er det, du har brug for.

9. Kan jeg bruge dig som min PA´er?

Jeg kan godt fungere som din personlige assistent på dagen, hvor jeg tager mig af alt fra kaffebrygning til facilitering af arbejdsprocesser. Min fornemste opgave er at sikre, at du har de optimale betingelser for at få succes på dagen – og tager læring med dig fra dagen. Overvej dog, hvordan du får størst værdi for pengene. Der er med garanti andre, der brygger kaffe billigere, end jeg gør.

10. Hvad har andre fået ud af et Performance Boost?

Udbyttet af et Performance Boost er naturligvis meget individuelt. Henrik Leth, der arbejder med motivation og udvikling, valgte et Performance Boost, da han skulle udvikle en række temadage om Aktiv Målstyret Undervisning. Her er, hvad han fik ud af sparringsforløbet:

”I forbindelse med en række nye kurser, jeg skulle udvikle og afholde for alle lærere og pædagogisk personale i Albertslund Kommune, skulle jeg udvikle en temadag i motion og bevægelse, der kunne motivere, inspirere og være skarp i sin kommunikation. Jeg fik anbefalet Gitte fra Storyfinder af projektchef Bo Sachman i Arbejdernes Landsbank i forhold til at strukturere dagen og performe på den bedst tænkelige måde.
Gitte og jeg indledte et samarbejde, hvor vi sparrede på udvikling af struktur, indhold og metoder, der kunne give deltagerne den bedst mulige oplevelse og udbytte.
Gitte er særdeles skarp på, hvad der virker i forhold til foredrag, design af præsentationer og afvikling, og hun var derfor en stor støtte i processen helt frem til startstregen.
Jeg havde brug for nye øjne til at se de blinde pletter i min performance, og derfor var Gitte også med under hele første kursusdag. Efter afviklingen gennemgik vi slide for slide med fokus på at optimere, hvor der kunne optimeres. Det var super godt, og det blev endnu bedre dag for dag, hvilket kunne måles direkte på evalueringerne fra de 500 lærere, der var igennem maskinen.
Gitte arbejder topprofessionelt, er god til at lytte på det, du efterspørger, ser det, du IKKE ser, og leverer 100 % værdi for skillingerne.
Stor tak for et godt samarbejde!” / Henrik Leth

generelle spørgsmål

1. Hvad indeholder et sparringsforløb?

Det afhænger af, hvad du har brug for sparring til. Men ethvert sparringsforløb har fokus på at hjælpe dig videre derfra, hvor du står. I sparringen lægger jeg vægt på at møde dig i øjenhøjde og udfordre dig i en grad, hvor du både rykker dig ud af comfort zonen (for ellers sker der jo ingen udvikling ) og stadig er i kontrol. Du vil opleve mig som en meget direkte og hands-on sparringspartner, der søger resultater på dine vegne.

1. Får jeg rabat, hvis jeg køber flere timer på én gang?

Der skal være en fordel ved at købe flere timer på én gang. Så naturligvis får du rabat.

Konsulent: 1.200/timen

5 timer: 5.700 (Du får 5 % i rabat og sparer 300 kroner)
10 timer: 10.560 (Du får 10 % i rabat og sparer 1440 kroner)
20 timer: 19.200 (Du får 20 % i rabat og sparer 4.800 kroner)

3. Hvad indeholder et uforpligtende møde?

Det er et gratis møde af maks en times varighed. På det uforpligtende møde finder vi ud af, hvad du har brug for, afstemmer kemi og aftaler næste step. Mødet kan enten holdes hos dig eller mig – eller over telefonen/Skype.

4. Hvad koster en peptalk?

Det kommer lidt an på varigheden. Jeg kører med disse tre variationer:
30 min: 3.000
1 time: 5.000
2 timer: 9.000
Priserne er op til 30 deltagere og inkl. evt. materiale. Ved arrangementer udover Sjælland beregnes ekstra tillæg til kørsel, ligesom virksomheden står for lokaler og forplejning.

5. Hjælper du også med at optimere min LinkedIn profil?

Ja, jeg hjælper ofte med at optimere LinkedIn profiler. Det kan være alt fra at give feedback på eksisterende profil til gennemskrivning af resumé, input til værdiskabende tagline (teksten under billedet) samt generel rådgivning omkring succesfuld brug af LinkedIn.

6. Kan vi bruge dig til at finde og skrive vores kundecases?

Det kan I godt. Faktisk er det ét af Storyfinders specialer og min helt personlige passion at arbejde med kundecases. Der ligger ofte de vildeste historier hos jeres kunder, som I slet ikke kan forestille jer. Og samtidig ligger der noget lige så interessant. Mulighed for mersalg for jer! Så jo, den opgave tager jeg mig gerne af.

7. Vi har brug for en ny hjemmeside – hjælper du også med det?

Ja, men i dag gennem mine samarbejdspartnere. Gennem tiden har jeg produceret indhold til rigtig mange hjemmesider, men har valgt at stoppe med selve tekstproduktionen. Til gengæld kan jeg udfordre dig på selve afklaringen omkring budskab og indhold på siden. Hvem er målgruppen? Hvad sælger du? Hvorfor skal de lige købe af din virksomhed? Hvor gør din virksomhed forskellen? , etc.

8. Hvilke typer af kunder samarbejder Storyfinder med?

Fælles for de virksomheder og enkeltpersoner, Storyfinder samarbejder med, er, at de har et ønske om at udvikle sig, blive bedre til det, de allerede gør – eller måske gøre noget helt andet. Det er mennesker, der tør og vil følge deres passion. Det er mennesker, der er nysgerrige efter at bruge deres historier på udviklingsvejen. Det er mennesker, der vil være autentiske og nærværende performere – og som tør bringe deres historier i spil overfor publikum.

9. Hvor mange ansatte er der i Storyfinder?

Storyfinder er en enkeltmandsvirksomhed og har ingen ansatte. Til gengæld har jeg et stort netværk, som jeg flittigt bruger ved større eller specielle opgaver. På den måde får du specialistkompetencer til hele samarbejdsprocessen, men kun én kontaktperson – og betaler kun for det, du har brug for.

10. Hvad er Gitte Madsens baggrund?

På det teoretiske plan er jeg uddannet cand.mag. i dansk og tysk og har en efteruddannelse i Storytelling i Organisationer. Den praktiske erfaring har jeg hentet mange steder fra. Seks år som gymnasielærer i tysk og dansk lærte mig at finde de positive briller på i selv de umiddelbart mest håbløse situationer (undskyld tidligere elever!).

Da jeg gik selvstændigt i 2005 fik jeg øget fokus på at tænke modtagerorienteret og i salg. To discipliner, der stadig gennemsyrer min måde at tænke forretning på. Min rolle i Storyfinder har løbende udviklet sig – fra at udvikle indhold til hjemmesider, pressemeddelelser og andet markedsføringsmateriale til i dag primært at fungere som rådgiver for virksomheder og private, der ønsker at arbejde med storytelling til egen (forretnings)udvikling.
Blandt andet har jeg i en periode hjulpet den lokale erhvervsforening i Roskilde med at udvikle byens erhvervsnetværk og iværksætterkultur, ligesom jeg i dag bruger en del af min tid i konsulentvirksomheden AS3, hvor jeg arbejder med outplacementrådgivning.

Fællesnævneren for mine mangeartede opgaver har altid været og er stadig interessen for andre mennesker, storytelling og salg. For uanset om du skal sælge et produkt, levere den perfekte elevatortale, begejstre dit publikum eller finde et nyt job, handler det jo i sidste ende om salg.

Se mere om min baggrund på LinkedIn.