Når historien udvikler sig

Da Storyfinder så dagens lys i 2005, var kerneydelsen at hjælpe virksomheder med at brande sig med deres gode historier. Det var meget hands-on hjælp i forhold til at skrive hjemmesider, brochurer, pressemeddelelser, artikler, etc. – og altid med den gode historie som omdrejningspunkt. Efterhånden som Storyfinder fik fodfæste på markedet, oplevede jeg i stigende grad et behov hos kunderne for at vide mere om ”det der storytelling”. 

Selvom storytelling i kommercielt øjemed kom på markedet i starten af 90´erne, var der – og er der delvis stadig – stor usikkerhed blandt mange om, hvad man kan bruge storytelling til – og ikke mindst hvorfor og hvordan.

Samtidig oplever jeg en stigende interesse for storytelling – både når det gælder markedsføringen af virksomheden (succeshistorierne) og den personlige udvikling, hvor den ”gode historie” er et væsentligt omdrejningspunkt. Nøglen til udvikling og succes findes nemlig ofte i fortiden – i historierne.

gmunderskrift

Gitte Madsen / indehaver af Storyfinder